BF9K

LWebb-BF9K-2rader-348inoljemålarna i Sigtuna AB är KMA-certifierade enligt BF9K.

Syftet med certifieringen är att säkerställa ett systematiskt arbetssätt med tyngdpunkt på styrning av de delar som påverkar slutprodukten och ett resultat som på ett optimalt sätt tillgodoser företagets, anställdas, kunders och myndigheters krav och önskemål.

Policy
Företagets policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är ett åtagande för företagets hela verksamhet och samtliga projekt och styr på ett övergripande sätt verksamheten.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med KMA-frågor och systematisk förbättring eller är intresserad av vår policy, vänligen kontakta Tommy Smeds.