Nöjd-Kund-Garanti

Vid arbete med konsumenter (privatpersoner) som beställare följer vi naturligtvis den Nöjd-Kund-Garanti som vår branschorganisation Måleriföretagen har tagit fram. I och med denna tillförsäkras konsumenterna:

  • Två års garanti på utfört arbete.
  • Opartisk besiktning
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av medlemsföretaget eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Läs mer om Nöjd-kund-garantin på Måleriföretagens hemsida.