KUNGLIGA OPERAN

BESTÄLLARE: ROSERSBERGS BYGGNADS AB
BYGGHERRE: STATENS FASTIGHETSVERK