LINNÉTRÄDGÅRDEN, UPPSALA

Beställare: Statens fastighetsverk

Uppdrag: Renovering fönster och dörrar på Orangeriets fasad mot trädgården. Linoljefärg.