UPPSALA SLOTT

BESTÄLLARE: STATENS FASTIGHETSVERK
PARTNER: OJ PLÅT AB