UPPSALA UNIVERSITETSHUS

Beställare: Ingemar Rääf Byggnads AB
Byggherre: Statens fastighetsverk

Uppdrag: Målningsarbeten av traditionell och modern karaktär. Bättringsmålning, ommålning och nyproduktion.