Referensobjekt

2016
Uppsala slott, Uppsala – Utvändig målning fönster
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Uppsala Universitetshus, Uppsala – Målning vid renovering
Beställare: Statens Fastighetsverk

Linnéträdgården, Uppsala – Fönsterrenovering och yttre underhåll
Beställare: Statens Fastighetserk

Musicum, Uppsala – Invändiga målningsarbeten
Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

Naturhistoriska riksmuséet, Stockholm – Trapphusrenoveringar
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Skånelaholms slott, Rosersberg – Upprustning av västra bostadsflygeln
Beställare: Kungl. Vitterhetsakademien

Cantongatan 4, Drottningholm – Invändig renovering
Beställare: Sandvik Machining Solutions Sverige AB C/O Sandvik

Sankt Martins stall, Solna – Utvändig och invändig renovering
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Fjällgatan 22, Stockholm – Trapphusrenovering
Beställare: Privatperson

Dalarö skans, Dalarö – Ommålning rum i Kommendantflygeln
Beställare: Statens Fastighetsverk

2015
Linnés Hammarby, Uppsala – Rödfärgningar och fönster
Beställare: Statens Fastighetsverk

Övre slottsgatan 2, Uppsala – Fasad- och fönsterrenovering
Beställare: Uppsala Akademiförvaltning

Stora Skuggen 4H-Gård, Stockholm – Utvändiga målningsarbeten
Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning

Uppsala slott, Uppsala – Ombyggnad slottscafé
Beställare: Ingemar Rääf Bygg AB

Drottningholms slott, Stockholm – Målning fönster
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Allhelgonakyrkan, Stockholm – Invändiga målningsarbeten
Beställare: Zengun AB

Vaxholms kastell, Vaxholm – Lokalanpassningar i västra donjongen
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Fredriksborg, Rindö – Ombyggnad till hotell
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Djurgårdskyrkan, Stockholm – Fasad- och fönsterrenovering
Beställare: Oscars församling

Naturhistoriska riksmuséet, Stockholm – Trapphusrenoveringar
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Ekillaskolan, Märsta – Ombyggnad skolkök
Beställare: Heving & Hägglund AB

2014
Kungliga Operan, Stockholm – Invändiga underhållsåtgärder
Beställare: Statens Fastihetserk

Vaxholms kastell, Vaxholm – Målning fredstakets fasader och fönster
Beställare: Statens Fastighetsverk

Ljusterö församling, Ljusterö – Renovering prästgården
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Kv Kronoberg, Stockholm – Verksamhetsanpassningar K37 plan 9-10
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Salsta slott, Uppsala – Fönsterrenovering
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Fösabacken 12, Saltsjö-Boo – Fasad- och fönsterrenovering
Beställare: Brf Fridtorp

Naturhistoriska riksmuséet, Stockholm – Ombyggnad Vega-flygeln
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Balingsta kyrka, Balingsta – Konserverings- och målningsarbeten
Bestälare: Pictor Målerikonservering AB

Gustaf III Teater, Drottningholm – Invändiga målningsarbeten
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Kina slott, Drottningholm – Utvändiga målningsarbeten på Confidencen
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Gustaf III Teater, Drottningholm – Målning i Dejeunersalongen
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB

Ljusterö kyrka, Ljusterö – Fasadrenovering
Beställare: Ljusterö-Kulla Församling

2013
Villagatan 3, Stockholm – Målning av fönster
Beställare: Kungl. Vitterhetsakademien

Drakegården, Sigtuna – Målning av fönster och fasader
Beställare: Byggnadsfirma J Kjellander AB

Brf Jasminen, Södertälje – Målning av utsida balkongräcken
Beställare: Brf Jasminen

Ljusterö prästgård, Ljusterö – Utvändiga och invändiga målningar
Beställare: Rosersbergs Byggnads AB