MED ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET

Vi Gör Gammalt Som Nytt

  • Målning med linoljefärg inom- och utomhus.

  • Nedtvättning och ommålning limfärgstak.

  • Tidstypisk målning av trapphus.

  • Rådgivning för underhåll av gamla hus.

Traditionellt byggnadsmåleri syftar på de målningstekniker och material som har använts historiskt för att dekorera och skydda byggnader. Det omfattar tillämpningen av naturliga färger och bindemedel på olika ytor, inklusive trä, puts, metall och sten. Det traditionella byggnadsmåleriet innefattar ofta användningen av färgtyper som linoljefärg, kalkfärg, kaseinfärg och limfärg. Måleriet utförs med traditionella tekniker och metoder som har överförts från generation till generation och bidrar till att bevara och återställa historiska byggnaders autentiska utseende och karaktär.

Vi har gedigen kunskap i hur man målar med traditionella färgtyper och hjälper dig gärna med ditt projekt.