Linoljemålarnas KMA-arbete

På Linoljemålarna lägger vi högsta prioritet på kvalitetssäkring på arbetsplatsen, säkerhet och medvetna miljöval. För att säkerställa detta har vi implementerat en noggrant utformad KMA-manual (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö).

Genom att följa vår KMA-manual genomför vi regelbundna kvalitetskontroller under hela projektets gång. Dessa åtgärder garanterar att vårt arbete inte bara uppfyller utan också överträffar de högsta standarderna.

För att skapa en trygg arbetsplats för våra anställda och alla andra involverade parter har vi också etablerat rutiner och åtgärder. Vi prioriterar säkerhetsfrågor och ser till att alla arbetar under optimala förhållanden.

Vill du ha mer information om hur vi genomför vårt KMA-arbete, är du välkommen att läsa vår detaljerade KMA-manual. Alternativt kan du kontakta företagsledningen för att få svar på dina frågor och diskutera våra KMA-principer. Vi strävar alltid efter att vara transparenta och tillgängliga när det gäller vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

Vi på Linoljemålarna i Sigtuna AB strävar efter att erbjuda tjänster av högsta kvalitet. Att leverera bra måleriarbeten genomsyrar alla våra verksamhetsområden och är en central del i vår företagskultur.

Vi förbinder oss att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar samtidigt som vi överensstämmer med tillämpliga lagar, regler och branschstandarder.

Miljöpolicy

Linoljemålarna i Sigtuna AB är fast beslutna att minimera vår påverkan på miljön genom att integrera miljömedvetenhet och hållbarhet i alla våra verksamhetsområden. Vi förstår att vår verksamhet har en betydande inverkan på miljön och samhället, och vi åtar oss att agera ansvarsfullt och aktivt för att minska denna påverkan.

Arbetsmiljöpolicy

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, såsom arbetsmiljövänliga arbetsmetoder och ett positivt arbetsklimat skall vi förebygga skador och minimera risker i arbetet.

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för varje medarbetare, att alla skall vara trygga och må bra på jobbet. I Linoljemålarna har alla ett ansvar att agera säkert och hälsofrämjande, och ta hand om varandra.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Linoljemålarnas Arbetsmiljöhandbok leder oss i det dagliga arbetsmiljöarbetet för hela verksamheten.

Till grund för handboken ligger Arbetsmiljölagen, AML, med tillhörande föreskrifter, AFS, från Arbetsmiljöverket. AML innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. De föreskrifter som ska förtydliga arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet och hur det ska uppfyllas är AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

vad händer hos oss

Uppdatera dig på Linoljemålarna