Linoljemålarnas KMA-arbete

På Linoljemålarna sätter vi högsta prioritet på kvalitet, säkerhet och miljömedvetna val. För att säkerställa detta har vi implementerat en noggrant utformad KMA-manual (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö).

Genom att följa vår KMA-manual genomför vi regelbundna kvalitetskontroller under hela projektets gång. Detta säkerställer att vårt arbete uppfyller och överträffar de högsta standarderna.

Vi har också etablerat rutiner och åtgärder för att skapa en trygg arbetsplats för våra anställda och alla andra involverade parter. Vi prioriterar säkerhetsfrågor och ser till att alla arbetar under optimala förhållanden.

Om du är intresserad av att få mer information om hur vi bedriver vårt KMA-arbete är du välkommen att läsa vår detaljerade KMA-manual. Alternativt kan du kontakta företagsledningen för att få svar på dina frågor och diskutera våra KMA-principer. Vi strävar alltid efter att vara transparenta och tillgängliga när det gäller vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

Linoljemålarna i Sigtuna AB skall utföra målningsentreprenader med ett genomgående kvalitetstänkande, noggrann planering och med en kunnig engagerad personal genom att: (…)

Miljöpolicy

Linoljemålarna i Sigtuna AB skall värna om miljön genom att (…)

Arbetsmiljöpolicy

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, såsom arbetsmiljövänliga arbetsmetoder och ett positivt arbetsklimat skall vi förebygga skador och minimera risker i arbetet. (…)

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Linoljemålarnas Arbetsmiljöhandbok leder oss i det dagliga arbetsmiljöarbetet för hela verksamheten.

Ladda ner en kopia av våra KMA-policys

vad händer hos oss

Uppdatera dig på Linoljemålarna