PROJEKT

Skokloster – Stenhuset

På grund av en vattenläcka har ett rum i källaren behövts fuktsaneras och vi har blivit kontrakterade för att målningsarbetena och återskapa limfärgsdekorationen som funnits på valvbågarna.

Stenhuset på Skokloster slott har en lång historia som sträcker sig minst 350 år före uppförandet av själva Skokloster slott under 1654-1668 av C. G. Wrangel, med ansvariga arkitekter som Caspar Vogel och Nicodemus Tessin d.ä. Trots att slottet vanligtvis har varit föremål för studier har Stenhuset ofta behandlats styvmoderligt när det gäller dess omfattande och långa historia.

Stenhuset har sina äldsta rötter i det cisterciensiska klostret som grundades på platsen under 1200-talet. Tillsammans med delar av Skokloster kyrka är Stenhuset det enda som har bevarats ovan jord från klostret. Även om klostrets historia är svår att finna uppgifter om verkar det ha skadats av bränder under 1488 och 1503. Stenhusets västra källardel är anlagd på en tegelugn från 1200-talet och utgör den äldsta delen av byggnaden.

Under 1500-talet genomgick Stenhuset betydande tillbyggnader, inklusive ett stort trapphus på södra sidan. Målningar från 1500-talet finns bevarade i husets östra och norra delar. Under sent 1500-tal byggdes en ny tvåvåningsbyggnad i den västra delen. Nästa stora förändring skedde på tidigt 1600-tal när Herman Wrangel sammanbyggde de två separata husen till en enhet med en gemensam våning. Under 1740-talet genomgick Stenhuset en omfattande ombyggnad, vilket resulterade i det utseende och den storlek det har idag, inklusive rivning av trapphuset på södra sidan.

Beställare: Statens fastighetsverk

Dela Detta Inlägg Med Andra

mer att läsa

Liknande Inlägg