RIDDARHUSET, STOCKHOLM

Beställare: Riddarhuset

Uppdrag: Fönsterrenovering i fasad mot Riddarhustorget. Målat med linoljefärg.