SPANNMÅLSHANDLARENS LUSTHUS, SKANSEN

BESTÄLLARE: STOCKHOLMS MÅLERIKONSERVERING