PROJEKT

Färgfabriken – Ommålning publika utrymmen

Under vinter och vår har vi gjort omfattande målningsarbeten i Färgfabriken i Stockholm. Beställarens önskemål var att återställa ytorna till hur de såg ut vid den ursprungliga ombyggnaden för dagen verksamhet efter många års bättringsmålning. Arbetet har skett i samarbete med hyresgäst och vi är stolta över resultatet!

Beställare: Lindéngruppen

Färgfabriken är en framstående kulturinstitution och konsthall belägen i Liljeholmen i Stockholm. Huset har en fascinerande historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet. Ursprungligen byggdes Färgfabriken som en industriell anläggning för tillverkning av färg och kemiska produkter. Fabriken var i drift fram till mitten av 1970-talet och var en viktig del av Stockholms industriella landskap.

Efter att fabriken stängdes låg byggnaden oanvänd och förföll under en tid. Men på 1990-talet fick Färgfabriken en ny chans och omvandlades till en dynamisk plats för samtida konst och kultur. Initiativet att omvandla fabriken till en konsthall togs av en grupp konstnärer och arkitekter som ville skapa en plattform för experiment och utbyte inom konstvärlden.

Sedan dess har Färgfabriken etablerat sig som en viktig aktör inom den samtida konstscenen i Stockholm och internationellt. Konsthallen är känd för att visa nyskapande och utmanande utställningar som utforskar olika ämnen och teman. Här får både etablerade och unga konstnärer möjlighet att presentera sina verk och idéer.

Utöver utställningsverksamheten erbjuder Färgfabriken även ett brett spektrum av evenemang, föreläsningar och workshops som syftar till att stimulera samtal och reflektion kring samtidskonst och samhällsfrågor. Konsthallen strävar efter att vara en plats där konst möter andra discipliner och där nya perspektiv kan växa fram.

Färgfabriken är också känd för sitt arkitektoniska värde. Byggnaden har behållit sin industriella karaktär och har genomgått nödvändiga renoveringar och anpassningar för att möta de krav som en modern konsthall har. Det råa och minimalistiska uttrycket i kombination med de generösa utställningsytorna ger en unik miljö för konstnärligt utforskande och upplevelser.

Dela Detta Inlägg Med Andra

mer att läsa

Liknande Inlägg