PROJEKT

Riddarhuset – Palatsprojektet

Riddarhuset i Stockholm står inför en omfattande invändig renovering och vi har den stora glädjen att vara kontrakterade för målningsarbetet. Projektstarten är beräknad till hösten 2023.

Riddarhuspalatset genomgår en stor invändig renovering 2023-2025. Under denna period ska tekniska funktioner som vvs, el, brandsystem och köksutrustning vars livslängd har passerat, bytas ut. En omfattande ytskiktsrenovering av Stenhallen och Riddarhussalen kommer att ske, inklusive en rengöring och restaurering av den stora plafondmålningen Dygdernas rådslag. Riddarhussalen kommer av denna anledning vara stängd från hösten 2023 och hela 2024. Lantmarskalkssalen får en helt ny interiörbelysning samtidigt som akustiken ska förbättras. Förhoppningen är att även kunna renovera parken och övriga utemiljöer under kommande år.

Ambitionen är att allt interiört arbete ska vara färdigt till adelsmötets öppnande i februari 2025, knappt ett år innan Riddarhuset som institution firar 400 år.

Beställare: Rosersbergs Byggnads AB │Byggherre: Riddarhuset

Riddarhuset är en framstående byggnad i Stockholm, som har en rik historia.

Palatset ligger vid Gamla stan i Stockholm och är ett historiskt centrum för Sveriges adelsstånd. Byggnaden uppfördes mellan åren 1641 och 1674 och anses vara ett av de främsta exemplen på barockarkitektur i landet.

Byggnaden konstruerades på initiativ av drottning Kristina, som ville ge adeln en samlingsplats och symbol för deras status och inflytande. Riddarhuset fungerade som samlingsplats för adeln och som ett forum för deras politiska och sociala aktiviteter.

Arkitekten var Simon de la Vallée, som ritade byggnaden med en imponerande fasad och storslagna interiörer. Byggnaden har en central sal, kallad Riddarsalen, som var adelsmännens samlingsplats för riddarhusförhandlingar och ceremonier. Salen är rikt utsmyckad med väggmålningar och takmålningar som skildrar adelslivet och kungliga episoder.

Under 1800-talet genomgick Riddarhuset vissa förändringar och renoveringar för att anpassa sig till moderna behov och funktioner. Vid den tiden infördes även en ny fasad i nyrenässansstil som gav byggnaden sitt karakteristiska utseende.

Under 1900-talet användes fastigheten för olika ändamål, inklusive som kontorsutrymmen och förvaltningslokaler. Byggnaden har också varit öppen för allmänheten, vilket har gett besökare möjlighet att uppleva dess arkitektoniska skönhet och historiska betydelse.

Idag är Riddarhuset fortfarande en symbol för den svenska adeln och dess historia. Byggnaden används bland annat för adliga sammanträden och ceremonier, samt för att bevara och främja kunskapen om adelslivet genom olika kulturella och utbildningsrelaterade aktiviteter.

Riddarhuset är en viktig del av Stockholms arkitektoniska och historiska arv och fortsätter att vara en fascinerande destination för besökare som är intresserade av Sveriges adels historia och kulturarv.

Dela Detta Inlägg Med Andra

mer att läsa

Liknande Inlägg